Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü
Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dahili Klinikler

Güncelleme Tarihi: 19/07/2018

*İç Hastalıkları

 • Esansiyel (Hipertansiyon)
 • Diabetüs Mellitüs
 • Gis Kanama
 • Anemi
 • Suicid
 • Konstübasyon
 • Diyare
 • Akut Bronşit
 • Kronik Bronşit
 • İleus
 • Üst Solunum  Yolu Enf.
 • Pnömoni
 • İdrar Yolu Enf.
 • Pankreatit
 • Alt Solunum Enf.
 • Sosyal Endikasyon
 • Nötroponik Ateş
 • Peptik Ulcus
 • Kırptik Tonsilit
 • Hipotiroid
 • Koah
 • Hıpoglısemi
 • Mantar İntoksu
 • İrrtabl Barsak Send.
 • Talasemi Majör
 • Epigastrik Ağrı
 • Kraciğer Sirozu
 • Mide Ca
 • Hematüri