Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü
Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Amaç - Hedef - Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 11/12/2018

1.AMAÇ:

Hastane misyon, vizyon ,değerleri paralelinde toplumsal ihtiyaçları ,fiziksel özellikleri ve mali kriterleri göz önüne alarak kurum amaç ve hedefleri belirlenmelidir.

2.KAPSAM :

Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Hastane yönetimi ve tüm birimleri kapsar.

3.SORUMLULAR:

Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Başhekim,Hastane Müdürü ve tüm birim sorumluları,

3.KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ-1 KURUMSALLAŞMAYI,PROFESYONELLEŞMEYİ SAĞLAYARAK YÖNETİM KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK

HEDEF-1:Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini ölçmek amacıyla düzenli olarak memnuniyet anketleri düzenleyip memnuniyet oranını %90 ve üzerinde tutmak,

HEDEF-2:Hastanemizde çalışan personellerin memnuniyet oranını %85 ve üzerinde tutmak,

HEDEF-3: Hastanemizde çalışan personellerin eğitime katılım oranını%98 ve üzerinde tutmak,

STRATEJİK AMAÇ-2 İNSAN ODAKLI ERİŞEBİLİR,NİTELİKLİ VE GÜVENLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK

HEDEF-1:Hastanemizde mevcut olan Tıbbi Cihaz bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını sağlamak,

HEDEF-2:Hastanemizde  sağlık hizmetine ilişkin enfeksiyonların  önlenmesi amacıyla El Hijyeni uyum oranını %90 ve üzerinde tutmak,

HEDEF-3:Hastanemiz çalışanlarının moral ve motivasyonlarını yükseltecek sosyal aktivitelerin planlanıp uygulanmasını sağlamak,

HEDEF-4:Hastanemizde E-reçete kullanım oranını %95 ve üzerine çıkarılmasını sağlamak,

HEDEF -5:Hastanemizde Hasta Okulu projesinin planlanması yapılarak ,faaliyete geçilmesini sağlamak,

HEDEF-6:Hastanemizde Organ Bağışını arttırmaya yönelik çalışmaların başlanmasına,

HEDEF-7:Kalite ve Verimliliğin belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda hastanemiz laboratuar biriminin fiziki koşullarının uygun hale getirmek için gerekli düzenlemelerin yapılması,

HEDEF-8:Verimlilik kriterleri çerçevesinde acil servis girişinin %8 eğimli olacak şekilde düzenlenme yapılması,

STRATEJİK AMAÇ-3 MALİ SÜRDÜREBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK

HEDEF-1:Evde Sağlık Hizmetlerinin ulaşılabilinen  hasta sayısını %20 arttırılmasını sağlamak,

HEDEF-2:Hastanemizde 6 adet diyaliz cihazı bulunup 36 hastamız mevcuttur.Cihaz başı hasta oranı 6’dır.Diyaliz cihaz sayısını 8 adete çıkarıp cihaz başı hasta oranımızı 4.5 ‘e düşürmek için çalışmalara başlanması,

HEDEF-3:Hastanemizin elektrik tüketimini azaltmaya yönelik düzenlemeler yapılmasına.