Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü
Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Amaç - Hedef - Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 18/07/2018

1.AMAÇ:

Hastane misyon, vizyon ,değerleri parallelinde toplumsal ihtiyaçları ,fiziksel özellikleri vemali kriterleri göz önüne alarak kurum amaç ve hedefleri belirlenmelidir.

2.KAPSAM :

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi tüm birimleri

3.SORUMLULAR:

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi tüm birimleri

3.KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ-1:SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAK

 

HEDEF-1:Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak,

 

HEDEF-2:Yeni hastanemizde hizmet birimlerinin eksikliklerini tamamlamak,optimal şartlarda çalışır duruma getirmek,

 

HEDEF-3:Klinik servisler gibi tıbbi hizmet birimlerinin açılması,çalışır duruma getirilmesi,

 

HEDEF-4:Klinik servislerde yatak sayısını arttırmak,faal olmayan servisleri çalışır duruma getirmek,hasta yatış oranlarını arttırmak,

 

HEDEF-5:Diyaliz tuvalet kapılarının dışa açılmasını sağlamak,diyaliz denetlemelerinde görülen eksikleri gidermek,

 

HEDEF-6:Tehlikeli atık deposunun yapmak,

 

HEDEF-7:Hastanemizin yeni olması sebebiyle atık depo kapılarının giydirilmesini sağlamak,

 

STRATEJİK AMAÇ-2:HASTANE ALT YAPI,DONANIM,CİHAZ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

HEDEF-1:Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite ,verimlilik doğrultusunda  gerek görülen tüm alt yapı,cihaz,donanım eksikliklerini gidermek,

HEDEF-2:Engelli hastalara yönelik bina düzenlemelerini yapmak, eksikleri gidermek,

HEDEF -3:Mevcut kullanılır cihazların tamir, bakım ve kalibrasyonlarını yapmak,

HEDEF-4:Hastanemizde daha önce yapılan verimlilik ve kalite değerlendirmelerinde görülen eksikleri gidermek,

HEDEF-5:Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek

HEDEF-6:Alarm-Anons sisteminin ve ZKR sisteminin tüm hastane birimlerinde çalışır duruma getirmek,

STRATEJİK AMAÇ-3:HASTANEDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAK,

HEDEF-1:Hastanenin elektrik tüketimini azaltmaya yönelik düzenlemeler yapmak,

HEDEF-2:Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli kullanımını

Sağlamak ve otomasyon sistemini güçlendirmek,

HEDEF-3:Personelin ve doktorların boş vakitlerinde ve öğle aralarında dinlenebileceği  personel ve

doktor  dinlenme odalarındaki eksikleri gidermek,

HEDEF-4:Hastane kalorifer su kazanlarının temizliğini sağlamak ve su numunelerinin düzenli analize göndermek,

AMAÇ-4:HASTANE PERSONELİNİ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK,

HEDEF-1:Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

HEDEF-2:Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek,

HEDEF-3:İhtiyaçlar doğrultusunda hizmetli ve sağlık personeli sayısını arttırmak,

STRATEJİK AMAÇ-5:HASTA, HASTA YAKINLARI, HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTANE YÖNETİMİ  ARASINDA İLETİŞİMİ İYİLEŞTİRMEK,

HEDEF-1:Hastane çalışanlarına hasta hakları, vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek,

HEDEF-2:Dilek şikayet kutularındaki istekleri, şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak,

HEDEF-3:Hastane tanıtım broşürlerini hazırlamak, hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak.